Είδη Αγγελιών / Καταχωρήσεων

Το E-Suppliers σας προσφέρει δύο διαφορετικού τύπου καταχωρήσεις τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε κατά τη διάρκεια της ανάρτησης αγγελίας.

  1. Αγγελία προσφοράς (δημοπρασία)
  2. Αγγελία ζήτησης 

Στην αγγελία προσφοράς σαν προμηθευτής μπορείτε να δημιουργήσετε μια δημοπρασία για ένα ή περισσότερα προϊόντα που θέλετε να πουλήσετε μέσα από το e-suppliers.gr.  Αφού δημιουργήσετε την αγγελία και την αναρτήσετε, οι επιχειρήσεις εστιάσης και τουρισμού μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να κάνουν τις προσφορές τους. 

Στην αγγελία ζήτησης σαν επιχείρηση εστίασης ή τουρισμού μπορείτε να αναρτήσετε τις ανάγκες σας για ένα ή παραπάνω προϊόντα που χρειάζεται η επιχείρηση σας και στην συνέχεια να ξεκινήσετε να λαμβάνετε προσφορές από τους προμηθευτές και τους παραγωγούς της πλατφόρμας.

Πως λειτουργούν οι δημοπρασίες;

Για να μπορέσετε να λάβετε μέρος σε μια δημοπρασία πρώτα θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα δωρεάν λογαριασμό στο e-Suppliers.gr. Μόλις δημιουργήσετε το λογαριασμό σας και μπείτε στην σελίδα μιας δημοπρασίας θα παρατηρήσετε ότι στην δεξιά πλευρά της σελίδας υπάρχει ένα κουτί όπου μπορείτε να κάνετε την προσφορά σας. 

Κάτω από το κουτί αυτό θα δείτε την ελάχιστη αποδεκτή προσφορά που μπορείτε να καταθέσετε. Μόλις ολοκληρωθεί η δημοπρασία σε περίπτωση που έχετε κερδίσει, θα λάβετε e-mail με σχετική ενημέρωση.

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με όλες τις δημοπρασίες που λαμβάνετε μέρος στη σελίδα του προφίλ στην κατηγορία «Δημοπρασίες» του μενού που βρίσκεται στα αριστερά.

Πως επικοινωνώ με ένα προμηθευτή?

Για να βρείτε το τηλέφωνο ενός προμηθευτή μπορείτε να πάτε στη σελίδα προφίλ του και στη συνέχεια θα δείτε ένα σχετικό πεδίο με το τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει.

Επίσης μπορείτε να ξεκινήσετε επικοινωνία μέσα από την πλατφόρμα με μηνύματα αφού πρώτα δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Αφού τον δημιουργήσετε θα παρατηρήσετε ότι σε κάθε αγγελία υπάρχει ειδικό πεδίο όπου μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Μπορείτε να δείτε λίστα με όλα τα μηνύματα που έχετε ανταλάξει πηγαίνοντας στο προφίλ σας στην κατηγορία «Μηνύματα» και να συνεχίσετε τις συνομιλίες από εκεί.

Πως κάνω αναφορά σε μια αγγελία;

If you feel that the ad  is breaking some rules, you can report it directly from ad page by clicking on the Report button and writing detail reason. Ad will remain active until administrator checks it out.
Αν θεωρείτε ότι μια αγγελία παραβαίνει τους κανόνες, μπορείτε να την αναφέρετε επιλέγοντας το κουμπί της αναφοράς, εξηγώντας μας τον λόγο. Η αγγελία θα παραμείνει ενεργή έως ότου γίνει ο απαιτούμενος  έλεγχος από τον διαχειριστή.

Πως μπορώ να προωθήσω μια αγγελία;

In order to promote your ads first you must navigate to your submitted ads and from the action menu select last option. It will open modal with list of all available promotions on market as well as your currently active promotions for the particular ad.

Προκειμένου να προωθήσετε τις αγγελίες σας, πρώτα πρέπει να περιηγηθείτε στο μενού ενεργειών και να επιλέξετε την τελευταία επιλογή.Θα ανοίξει ένα παράθυρο με μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες προωθητικές ενέργειες για να επιλέξετε και με εκείνες που χρησιμοποιείτε ήδη στην συγκεκριμένη αγγελία.

List of available promotions are:

Οι διαθέσιμες προωθητικές ενέργεις είναι:

  1. Bump Up Ad ( this will update creation date while expire time remains and can be used only once per ad ) (ανανεώνει την ημερομηνία δημιουργίας της αγγελίας ενώ η ημερομηνία λήξης παραμένει ίδια. Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά για κάθε αγγελία)
  2. Highlight Ad ( this will make your ad stand out from others in listing ) (κάνει την αγγελία σας να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες στον κατάλογο)
  3. Top Ad ( make your add in the first XX positions of listing as well as in it’s regualr listing position ) (κατατάσσει την αγγελία σας στις πρώτες θέσεις του καταλόγου)
  4. Urgent Ad ( display urgent ribon on ad box ) (εμφανίζει το εικονίδιο «επέιγον» στην αγγελία σας)

With an exception of Bump Up promotion all of them can have multiple packages available.
Με εξαίρεση την προώθηση «Bump Up», όλες οι ενέργειες είναι διαθέσιμες για πολλαπλά πακέτα.

Once you have selected promotion type and period you can proceed to payment screen. Once the payment is cleared your promotion will be active. Promotion starts from the time when payment is cleared and not from time the promotion is requested.
Μετά την επιλογή του τύπου προώθησης και του χρόνου εφαρμογής της, μπορείτε να προχωρήσετε στην οθόνη πληρωμής. Μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα ενεργοποιηθεί η προώθηση. Απαιτείται η ολοκλήρωση της συναλλαγής για να ενεργοποιηθεί η προώθηση.

Ποια είναι τα διαθέσιμα πακέτα συνδρομής;

Ανάλογα των αριθμό των αγγελιών που θέλετε να καταχωρήσετε, διατίθονται τέσσερα πακέτα συνδρομής (δωρεάν, bronze, silver, gold) για καταχώρηση αγγελιών απεριορίστου χρόνου.

Πως λειτουργεί το σύστημα αξιολόγησης;

There are two types of reviews – buyer and seller. First step is to register on our marketplace. Next you need to send a message to a seller. Once the seller responds to your message you will be able to review seller and in the same time seller will be able to review you.

Υπάρχουν δύο τύποι αξιολόγησης – ως προμηθευτής και ως αγοραστής.
Αρχικά πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα και ακολούθως να στείλετε μήνυμα στον πωλητή. Μόλις ο πωλητής απαντήσει, θα έχετε την δυνατότητα να τον αξιολογήσετε και αντίστοιχως θα μπορεί και εκείνος να αξιολογήσει εσάς.

When users visit your profile they will be able to see your overall review , complete list of your reviews and to filter them by type.
Όταν οι χρήστες επισκέπτονται το προφίλ σας θα μπορούν να δουν την συνολική σας αξιολόγηση, ολόκληρη την λίστα με τις κριτικές σας και να τις ταξινομήσουν ανά τύπο.

Once you post review it can not be changed. Also seller and you have option to respond to review.
Μετά την δημοσίευση μιας κριτικής, δεν μπορεί να αλλάξει. Εξάλλου, ο πωλητής αλλά και εσείς θα έχετε την δυνατότητα να απαντήσετε στην κριτική.

Τι είναι οι επισημασμένες διαφημίσεις; (featured ad)

If you have found some ad which you want to visit later or contact seller later, etc. you can mark it as Favorite and it will be save to the list of your favorite ads which you can access from your profile dashboard.

Αν έχετε βρει κάποια αγγελία στην οποία θέλετε να ανατρέξετε αργότερα ή να επικοινωνήσετε με τον πωλητή αργότερα, κτλ. μπορείτε να την επισημάνετε ως Αγαπημένη και έπειτα θα αποθηκευτεί στην λίστα με τις αγαπημένες αγγελίες, στην οποία μπορείτε να εισέλθετε από τον πίνακα ελέγχου στο προφίλ σας.